Účinky varroázy

To, že je varroáza nebezpečná a že ohrožuje populaci včel na celém světě je věc známá. Ale varroáza není pouze o ohrožování života včel, ale také o tom, že už jenom přítomnost parazita je pro včely velmi nepříjemný.

Installation of bee hives at new location.

Účinky na včely

Účinek na dospělé včele je způsoben buď:

 1. z roztoče, který se krmí přímo hemolymfou (včelí krví krví) přímo na těly včely medonosné; nebo
 2. ztrátou larvální potravy včely medonosné v době, kdy je larva včely uzavřena v buňce s roztoči.

Vliv na včely parazitováním na včele

Účinky vyplývající z roztočů živících se na dospělých včelách mohou se týkat:

 1. Spotřebou hemolymfy – Každý roztoč spotřebuje asi 0,2 mikrolitrů včelí hemolymfy v průběhu jeho života. Pokud je včela zdravá, z fyzického hlediska tato ztráta nemá přímý velký vliv na včelu.
 2. Změnou v hemolymfě – Zdá se, že nastávají změny v imunitní složce hemolymfy, ale není přesně známá příčina. Buď je to způsobeno ztrátou hemolymfy nebo pak otvory, kterými se parazit živí.
 3. Zavedením virů – Virus akutní paralýza včel (APV) je obvyklý vir u včel napadených varroázou. Nicméně není prokázáno, že by tento vir byl způsobeným přímo Kleštíkem včelím. Je tedy pravděpodobné, že vir propukne oslabením organismu včely při parazitování roztočem. Účinky a úmrtnosti včel na Virus akutní paralýza včel (APV) bývá totožný jak u včel napadené varroázou, a nebo bez varroázy.

U včel napadených varroázou se také vyskytuje Virus chronické paralýzy (CPV). Virus chronické paralýzy (CPV) může způsobovat příznaky (vypadávání chloupků, třes, trhavé pohyby, aj.) u včel, které nejsou napadené varroázou.

V labolatořích, Kašmírský virus (KBV), stejně jako APV a CPV se prokázalo, že způsobují smrt včel z pichu na včele, ale spekuluje se, zdali KBV se může varroázou rozšiřovat. KBV a APV jsou velmi podobné viry. Je ale více virů, které pravděpodobně úzce souvisí s varroázou jako například Virus deformovaných křídel, Virus zakalených křídel.

Varroáza může vážně ovlivnit zdraví dospělých včel zavedením vírů do jejich krve.

closeup of bees in hive producing honey

Vliv varroázy na včely ubráním potravy larvám včely

Snížením potravy larvám včely medonosné varroázou může mít za následek:

 1. Snížení tělesné hmotnosti dospělých jedinců – Čím je větší počet roztočů se v buňce nachází, tím nižší hmotnost bude mít včela. Pokud měla včela v buňce 1 – 3 roztoče, bude její hmotnost asi o 10 % nižší. S více jak 3 roztoči, bude mít asi o 22 % méně, než včela bez roztoče v buňce. U trubců je úbytek nižší a pohybuje se kolem 7 %.
 2. Deformované křídla a břicha – Počet včel s deformovanými křídly a s deformováním břicha se zvyšuje s počtem roztočů v buňce. Nicméně, některé studie ukázaly, že k deformování dochází, i když jsou počty roztočů v buňkách nižší. K deformování tedy může docházet viry.
 3. Menší hypofaryngeální žlázy – Hypofaryngeální žlázy částečně slouží k výrobě mateří kašičky. Včely s 1 – 3 roztoči mívají o 13 % menší hypofaryngeální žlázy v dospělosti, a s více jak 3 roztoči a o 31 %.
 4. Ztráta bílkoviny v hemolymfě – Studie ukázala, že protein v krvi se výrazně snižuje. S počtem roztočů 1 – 3 o 27 % a až o 50 % s více jak 3 roztoči v buňce.
 5. Zavedení virů – Roztoči mohou přenášet některé viry. Jedná se především o APV, DWV
 6. Hrozba pro trubce – U buňek s trubčím plodem je 8 – 10 krát vyšší pravděpodobnost napadení varroázou. Varroáza tedy může také negativně působit na přirozené rozmnožování včel.
 7. Orientace letu – je pravděpodobné, že u dělnic, které jsou napadeny varroázou, mají horší orietaci a tedy hrozí, že se nedovedou vrátit zpět do úlu.
 8. Snížení věku včel – Bylo zjištěno, že dělnice a trubci napadeni varroázou se dožívají nižšího věku než ostatní včely.
 9. Snížená odolnost vůči pesticidům – Včely napadlé varroázou mají nižší schopnost odolnosti vůči pesticidům používané v zemědělství. Toto je způsobenu snížením tuku, který může neutralizovat negativní účinky pesticidů.

Účinky na včelstva

Vlivem varroázy dochází k oslabování včelstev a snižování jejich odolnosti a výkonnosti. Varroáza také negativně ovlivňuje populaci včel a ve výsledku může dojít také k celkovému úhynu včelstva.