Dotace na léčbu varroázy

image200801251405_logo_V-CSVSZIF_logo

Jelikož varroáza ohrožuje včelí populace na celém světě, je její potlačování/léčba dotována také z fondů Evropské unie. Dotovány jsou převážně přípravky, které musí být schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) a Státní veterinární správou České republiky. Ty to vyhrazené přípravky jsou podporovány ze strany Státního zemědělského fondu (SZIF) dotací ve výši 70 % z fondů Evropské unie pro boj proti varroáze.

Žádost o dotaci na léčivo je snadné. Dotace je ve výši 40% ceny léčiva, tedy bez dopravy a jiných nákladů spojených s dodáním, apod. Musíte mít chovatelské číslo. Pro uplatnění včelařské dotace na léčivo je důležité:

  1. datum dokladu
  2. a celková výše cena léčiva.

Datum dokladu

Datum dokladu je důležitý pro to, aby bylo zřejmé do jakého dotačního období spadá Vaše žádost. Podle data dokladu se tedy odvíjí další postup. Dotační včelařský rok je od 1.8. do 31.7. daného roku.

Například:
Včelař chce získat dotaci na léčivo v roce 2020. Doklad tedy musí být vystaven v období 1.8.2014 – 31.7.2015. Žádost se pak musí poslat do 30.5.2020 (musí být doručena). Je lepší ji poslat nejpozději v polovině května. Do 31.7.2020 pak musí včelař poslat také fakturu a doklad o zaplacení. Pokud tento doklad již neposlal včelař s žádostí. Koncem roku pak včelař dostane vyplacenou dotaci ve výši 40%.

Celková cena vyhrazeného léčiva

Celková cena léčiva se pak uvádí do formuláře a stanovuje celkovou výši dotace, která je ve výši 40 %. Cena léčiva se uvádí s DPH a bez ostatních nákladů na pořízení, tedy i dopravy, aj.

Odkaz na formulář Požadavek na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze