Účinné látky léčiv proti varroáze

Účinné látky léčiv, které se používají pro léčbu varroázy jsou chemického původu. Tyto látky pak můžeme rozdělit na:

  1. syntetické chemikálie – neobjevují se v přírodě,
  2. přírodní – chemikálie vyskytující se v přírodě,
  3. organické kyseliny.

Mnoho chemických látek používaných pro potlačení varroázy nemusí být toxické pouze roztoče, ale také pro včely a lidi. Měly by se používat pouze registrované léčiva (nařizuje zákon). Neregistrované léčiva mohou být také nebezpečné pro životní prostředí.

Syntetické chemikálie

Syntetické chemikálie obvykle poskytují nejúčinnější a spolehlivou redukci populace varroázy. Nicméně, se jim mnoho včelařů vyhýbá, protože chtějí zachovat včelařský chov bez chemikálií. Nejčastější syntetické chemikálie patří fluvalinát, flumethrin a coumaphos. Méně často používané syntetické chemické látky jsou cymiazola, bromopropylát a amitraz.

 Fluvalinát

Fluvalinát  je pravděpodobně nejpoužívanější sloučenina, která se používá na tlumení varroázy po celém světě. Účinnost fluvalinátu dosahuje 100 %. Hlavním problémem je to, že fluvalinát je rozpustný v tucích, tedy jej může absorbovat včelí vosk, kde zůstává po dlouhou dobu.

Flumethrin

Flumethrin je často používám pro potlačení varroázy. Flumethrin je podobný fluvalinátu.

Coumaphos

Coumaphos je dodáván ve světě v různých přípravcích. Jeho účinnost je také vysoká.  Hlavním problémem je to, že coumaphos je rozpustný v tucích, tedy jej může absorbovat včelí vosk a med.

Cymiazola

Cymiazola na rozdíl od ostatních látek, působí přes hemolymfy včel. Cymiazola není rozpustný v tucích. Zůstávají rezidua v medu.

Bromopropylát

Bromopropylát patří mezi nejstarší účinné látky pro tlumení varroázy. Kvůli reziduí v medu se od ní začalo upouštět. Bromopropylát je syntetická chemická látka, která je rozpustná v tucích stejně jako fluvalinát a flumethrin.

Amitraz

Amitraz je rozpustný v tucích. Amitraz je používán v některých zemích Evropy.

Organické chemikálie

Kvůli reziduí a obav z používání syntetických chemikálií, se začalo hledat také v přírodě. Roztoči si také vytváří na syntetické chemikálie rezistenci.

Éterické oleje

Jedná se o extrakty rostlinného původu, které jsou vysoce těkavé (rychlé odpařování) a mají silné charakteristické pachy. Vyskytují se v rostlinách a jsou toxické vůči škůdcům. Éterické oleje jsou velmi účinné. Nevýhodou je však to, že je malý rozdíl koncentraci pro zabití roztoče a včely (éterické oleje jsou asi 3 – 4 x toxičtější pro varroázu než pro včely, syntetické chemikálie jsou asi 1000 x toxičtější pro varroázu než pro včely). Éterické oleje nejsou obecně považovány za toxické pro člověka, ale například thymol je nebezpečný v případě, když se dostane do očí člověka. Mohou také měnit chuť medu.

Thymol

Thymol je výtažek silice tymiánu. Množství thymolu v rostlinách závisí na jejich odrůdách. Thymol je v dnešní době široce a úspěšně používán. Testy prokázaly, že zabíjí 66 – 98 % roztočů a bylo prokázáno, že je stejně účinný jako kyselina mravenčí. Thymol je účinná látka při zabíjení roztočů a není toxický pro včely. Pro léčbu je důležitým faktorem teplota, tedy je nutné léčbu načasovat správně. Thymol zanechává rezidua v medu a vosku, ale nemají mít dlouhého trvání. Testy prokázaly, že když jsou přípravky aplikovány po poslední snůšce, při jarní již jsou odpařeny.

Organické kyseliny

Organické kyseliny jsou sloučeniny nalezené v přírodě. Kyseliny níže se také v určitém množství vyskytují také v medu.

Kyselina mravenčí

Kyselina mravenčí se ukázala jako účinný nástroj v boji proti varroáze. Nicméně má 2 zásadní nevýhody:

  1. Vysoké pracovní náklady (vyžaduje častější návštěvy včelína)
  2. Je nebezpečná pro lidi a vyžaduje velmi opatrné zacházení

Při manipulaci používejte ochranné pomůcky!

Kyselina mravenčí spálí kůži a oči a je smrtelná i pro člověka v případě požití. Vždy mějte ochranné brýle a gumové rukavice. Kyselina mravenčí nechává residua v medu a vosku, ale ty jsou ve značné míře odpařeny před jarní snůškou.

Kyselinu mravenčí je vhodné kombinovat s jinými organickými nebo syntetickými chemikáliemi.

Kyselina šťavelová

Kyselina šťavelová je v poslední době často používána pro potlačení varroázy. Kyselina šťavelová je korozní a jedovatá jako kyselina mravenčí. Používá se například v textilním odvětví jako doplněk čistících prostředků. Vždy mějte ochranné brýle a gumové rukavice. Kyselina šťavelová nechává residua v medu a vosku, ale ty jsou ve značné míře odpařeny před jarní snůškou.

Kyselina mléčná

Kyselina mléčná je sloučenina, která se přirozeně vyskytuje například v potravinách, ale také v malém množství v medu. V roce 1980, výzkumníci v Německu zjistili, že kyselina mléčná je účinná při potlačení varroázy. Kyselina mléčná má vysokou účinnost. Usmrtí velké množství roztočů při nízké úmrtnosti včel. Jelikož se nejčastěji aplikuje postřikem, je nutné léčit pouze včelstva bez plodu. Při práci jsou doporučovány rukavice a brýle. Kyselina mléčná nechává residua v medu a vosku, ale ty jsou ve značné míře odpařeny před jarní snůškou. Z organických kyselin, kyselina mléčná nechává nejméně residuí.